Меню:
Розклад автобусів
Наша адреса:
53211 Дніпропетровська обл. м.Нікополь вул.Дідика,23 Тел.факс 8(05662)5-16-53 е-mail: rajono1@ukr.net
Дякуємо:
Компьютерній фірмі DEVICE
Єдиний освітній центр:
Корисно:

Новини

Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, на виконання Плану проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів Нікопольського району на 2017 рік, затвердженого наказом відділу освіти райдержадміністрації від04.05.2016 № 81, наказу відділу освіти від 06.03. 2017 року №46 «Про проведення атестаційної експертизи комунального закладу «Олексіївський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Сонечко Приміської сільської ради Нікопольського району», з метою організації державного контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу в термін з  06 червня по 23 червня 2017 року здійснено атестаційну експертизу діяльності вищезазначеного закладу.
Атестаційна експертиза проводилась комісією, до складу якої входили фахівці з питань дошкільної освіти і представники громадськості.
Адміністрацією комунального закладу «Олексіївський  дошкільний навчальний заклад( ясла – садок) «Сонечко» Приміської сільської ради Нікопольського району» спільно із членами педагогічного колективу було ретельно  підготовлено відкриту публічну презентацію діяльності навчального закладу згідно з Порядком державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67,  на підставі науково обґрунтованих методів самоаналізу та самооцінки. Матеріали презентації  стали основою для роботи атестаційної  комісії. Перевірка напрямів діяльності закладу, внесених до програми атестаційної експертизи, підтверджує об’єктивність оцінки та висновків. Атестаційною  комісією було встановлено, що висновки, які були зроблені адміністрацією закладу відповідають реальному стану справ та свідчать про те, що:

  • у навчально-виховний та управлінський процеси активно та стабільно впроваджуються інноваційні технології;
  • ефективність управлінських рішень у закладі прослідковується  через чітку систему навчально-виховної діяльності педколективу;
  • на належному рівні організовано роботу щодо професійного розвитку педагогичних працівників;
  • щорічно зміцнюється навчально-матеріальна та матеріально-технічна бази ;
  • створені безпечні умови для учасників навчально-виховного процесу;
  •  високий рейтинг навчального закладу забезпечується через:

 

- професіоналізм педагогічних кадрів та забезпечення якості  навчально – виховного процесу;

- створення вдалої моделі державно-громадського управління;

-співпрацю з батьківською громадськістю;

- демократизацію управління освітнім процесом;

-створення умов для забезпечення прав і свобод учасників  навчально-виховного процесу;

- сприятливий психологічний клімат;

            Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив дошкільного навчального закладу  забезпечує на достатньому  рівні реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти.
У закладі створена дієва чітка система діяльності педагогічного колективу і контролю з боку адміністрації щодо охоплення 100% суспільною дошкільною освітою дітей дошкільного  віку. Колектив працює над впровадженням нового змісту, засобів і технологій навчання, які забезпечують стабільність досягнень вихованців та їх якісну підготовку до навчання у школі, співпрацює з батьківською громадськістю, органами місцевого самоврядування, що сприяє збереженню іміджу закладу та вихованню всебічно розвинутої особистості.
Створюються безпечні умови для всіх учасників навчально – виховного процесу. На високому рівні організоване харчування дітей. У ході атестації було виявлено недоліки, які істотно не впливають на роботу закладу і можуть бути виправлені протягом року.
За наслідками атестаційної експертизи встановлено, що освітні послуги, що надаються комунальним закладом «Олексіївський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Сонечко Приміської сільської ради Нікопольського району»,  відповідають державним стандартам дошкільної освіти України.

            Атестаційною комісією вирішено визнати комунальний заклад «Олексіївський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Сонечко Приміської сільської ради Нікопольського району», атестованим у сфері дошкільної освіти з обсягом прийому 60 осіб, терміном на 10 років.

Методист методичного кабінету Юркович Т.В.