Меню:
 

 

 

 
 
 
Про доступ до публічної інформації
Розклад автобусів
Наша адреса:

53211 Дніпропетровська обл. м.Нікополь вул.Дідика,23 Тел.факс 8(05662)5-16-53 е-mail: rajono1@ukr.net

Дякуємо:
Компьютерній фірмі DEVICE
Єдиний освітній центр:
Корисно:
 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
скрипт счетчика хуй

 

 

 

 

завідувач методичного кабінету відділу освіти, методист з виховної роботи та позашкільної освіти

Тел.: (05662)5-14-62

  Гончар Ірина Олексіївна
  1. Здійснює контроль за виконанням положень Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, розпоряджень голови Нікопольської райдержадміністрації, актів відповідних органів місцевого самоврядування, а також положення про відділ;
  2. організовує роботу методичного кабінету, здійснює загальне керівництво діяльністю працівників і несе відповідальність за результати роботи;
  3. звітує перед обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти;
  4. надає пропозиції щодо підбору методистів відділу освіти райдержадміністрації;
  5. визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання;
  6. провадить навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників освіти району;
  7. координує методичну діяльність з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти;
  8. забезпечує навчально-методичне консультування та координацію діяльності методичних кабінетів закладів освіти;
  9. організовує ефективну систему методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних працівників;
  10. готує проекти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням;
  11. керує методичною роботою в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах освіти району;
  12. здійснює інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних та керівних працівників закладів освіти;
  13. планує роботу РМК на місяць та на рік;
  14. забезпечує координацію та науково-методичне супроводження експериментальної роботи в навчально-виховних закладах освіти.
  15. вивчає та аналізує результати методичної роботи в закладах освіти, проведення оглядів їх методичних кабінетів;
  16. координує роботу по впровадженню профільного навчання в загальноосвітніх закладах;
  17. забезпечує організацію оперативного зв’язку з навчально-виховними закладами району, доведення до адресата інструктивних та інформаційних матеріалів департаменту освіти і науки та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ;
  18. здійснює підбір методичних матеріалів з досвіду роботи закладів освіти для публікації у педагогічних виданнях;
  19. сприяє висвітленню в засобах масової інформації питань функціонування освітньої галузі, здійснення з ними зв’язку;
  20. організовує роботу МК щодо ведення та оновлення каталогу творчих досягнень педагогічних працівників району

  делеговані обов’язки (інспекторська діяльність):

  • здійснює планування роботи відділу освіти;
  • організовує проведення районних інспекторсько-методичних експертиз щодо початку та закінчення навчального року;
  • прогнозує та забезпечує розвиток мережі закладів освіти;
  • складає та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних (ЗНЗ-1,76-РВК, Д-7, Д-9, Д-4, Д-6, Д-5, Д-8);
  • веде контроль за роботою закладів освіти з підготовки бази даних про випускників для виготовлення документів про освіту;
  • забезпечує замовлення, веде облік видачі документів про освіту, нагородження учнів похвальними листами та грамотами, золотими та срібними медалями;
  • здійснює контроль за формуванням робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів;
  • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо організації навчання за екстернатною у загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискорення отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання ДПА екстерном;
  • контролює  проведення атестації шкіл;
  • готує документи та відповідні накази по організації індивідуального навчання учнів за програмами загальноосвітньої школи (відсутність класів комплектів);
  • готує матеріали по контингенту учнів, звільнення учнів від державної підсумкової атестації;
  • контролює питання участі учнів шкіл у зовнішньому незалежному оцінюванні;
  • вивчає та дає експертну оцінку стану та результативності  викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компоненту навчального плану з фізики
  • виконує інші доручення начальника відділу освіти;
  • готує пропозиції до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району

  є куратором Кам'янської, Новоіванівської, Павлопільської загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів

  • координує пошуково-дослідницьку роботу в системі згідно Концепції виховної роботи;
  • надає методичну допомогу заступникам директорів з виховної роботи, педагогам - організаторам, класним керівникам, керівникам євро клубів, вихователям ГПД, вчителям музичного мистецтва, працівникам позашкільних закладів;
  • контролює організацію гурткової та позашкільної роботи в школах;
  • відповідає за впровадження проектів національно-патріотичного виховання;
  •  координує роботу шкільних євроклубів;
  • здійснює контроль за позакласною та позашкільною виховною роботою в школах, районному будинку дитячої творчості, ДЮСШ;
  • організовує та координує участь навчальних закладів у Всеукраїнських, обласних, районних конкурсах, заходах, акціях виховного спрямування;
  •  відповідає за реалізацію роботи керівників методоб’єднань вчителів музики, заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів, керівників гуртків; вихователів ГПД, керівників євро клубів;
  • відповідає за організацію виховної роботи в пришкільних таборах;
  • веде облік дітей девіантної поведінки та учнів,які скоїли злочини;
  • здійснює координацію та методичний супровід проведення районних заходів, присвячених знаменним датам, професійним святам;
  • здійснює вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду методоб’єднань вчителів музики, заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів, керівників гуртків; вихователів ГПД, керівників євро клубів;
  • організовує та контролює роботу з обдарованими дітьми;
  • розробляє методичні заходи з реалізації навчальних програм і контролю за станом викладання, рівнем знань учнів із музичного мистецтва

  делеговані обов’язки ( інспекторські)

   • здійснює моніторинг за позакласною та позашкільною виховною роботою в школах, районному будинку дитячої творчості, ДЮСШ;
   • координує реалізацію регіонального проекту « Інтелектуальний рух»;
   • звітує перед управлінням освіти і науки, центрами позашкільної роботи, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти;
   • контролює діяльність дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;
   • здійснює розробку заходів по реалізації концепції виховної роботи у закладах освіти;
   • готує проекти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням;
   • працює над реалізацією Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району;
   • здійснює контроль за туристсько-краєзнавчою роботою та функціонуванням шкільних музеїв;
   • співпрацює з структурними підрозділами райдержадміністрації: управлінням соціального захисту, відділом культури, туризму, національностей та релігій;
   • бере участь у проведенні атестації шкіл;
   • готує відповідну документацію на  атестацію позашкільних навчальних закладів;
   • відповідає, координує роботу та звітує - щодо впровадження міжнародних стандартів у регіональній системі освіти та її інтеграції до європейського освітнього простору;
   • координує проведення районного, обласного етапів конкурс « Кращий класний керівник року»
   • готує пропозиції до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району;
   • є куратором Шевченківської, Менжинської, Придніпровської  загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

    

 

Методист з навчальних дисциплін

Тел.: (05662)5-13-70

 

  Буберенко Яна Володимирівна
  1. дає експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів, відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;
  2. контролює стан викладання предметів світової літератури та російської мови, іноземної мови, технологій, художньої культури та образотворчого мистецтва;
  3. відповідає за організацію участі учнів роботі МАН
  4. координує впровадження регіонального проекту «Електронна школа «Школа відкрита для всіх» по роботі з обдарованою учнівською молоддю;
  5. відповідає за роботу методичних об’єднань вчителів зарубіжної літератури та російської мови, іноземної мови, технологій, художньої культури та образотворчого мистецтва та надає методичну допомогу;
  6.  

  делеговані обов’язки ( інспекторські)

   • Відповідає за організацію та координує роботу, пов’язану із здійсненням в загальноосвітніх навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
   • забезпечує контроль за отриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму, профілактики дитячого травматизму в навчальних закладах та надання практичної допомоги працівникам шкіл та ДНЗ проведенні відповідної роботи;
   • відповідає за навчання працівників шкіл, їх професійну підготовку з питань цивільного захисту;
   • здійснює методичне керівництво діяльністю навчальних закладів з цивільного захисту; протипожежної безпеки
   • готує узагальнене замовлення на проходження курсової підготовки медичними сестрами ЗНЗ та ДНЗ;
   • контролює організацію проведення щоденних спеціальних оглядів водіїв шкільних автобусів;
   • контролює проходження медичних оглядів працівниками шкіл;
   • здійснює моніторинг працевлаштування випускників 9 та 11 класів;
   • готує статистичний звіт 1-ЗСО;
   • бере участь у проведенні атестації шкіл;
   • співпрацює з структурними підрозділами райдержадміністрації
   • проводить роботу з удосконалення матеріально-технічної бази по трудовому навчанню;
   • готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень;
   • готує пропозиції до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району;
   • є куратором Веселівської, Криничуватської, Новософіївської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

 

Методист з питань соціального захисту та охорони дитинства, з фізичної культури, основ здоров’я та допризовної підготовки

Тел.: (05662) 5-13-70

   Донченко Світлана Анатоліївна
   1. відповідає за оздоровлення дітей пільгових категорій з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, обдарованих дітей;
   2. сприяє забезпеченню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;шкільною, спортивною формами;
   3.      контролює надання одноразової матеріальної допомоги по досягненню 18- річного віку для дітей-сиріт ;
   4. контролює виконання законодавства про обов’язкову загальну середню освіту;
   5. координує роботу щодо виконання інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку;
   6. відповідає за працевлаштування сиріт, надання стипендій голови облдержадміністрації для дітей-сиріт;
   7.      веде облік дітей пільгових категорій ( дітей-сиріт та дітей, позбавлених   батьківського піклування, дітей з неповних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з багатодітних сімей, дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи , дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах);
   8. забезпечує влаштування дітей в інтернатні заклади спільно з службою у справах дітей;
   9. відповідає за підготовку проекту соціального паспорту району;
   10. забезпечує в межах своєї компетенції збереження пільг та надання державних гарантій дітям, які перебувають під опікою (піклуванням), в ДБСТ, в прийомних сім’ях;
   11. вивчає стан та результативність викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компоненту навчального плану; рівень знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх шкіл відповідно до державних стандартів, кожного освітнього рівня з української мови та літератури, історії, правознавства, курсу "Європейський вибір України", етики, християнської етики; народознавства, українознавства, математики;
   12. відповідає за роботу районних методичних об’єднань вчителів української мови та літератури, історії та правознавства, математики
   13. організовує та проводить районні олімпіади, відповідає за організацію участі учнів в обласних олімпіадах

   делеговані обов’язки (інспекторська діяльність)

    • готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень;
    • надає методичну допомогу з питань опіки та піклування неповнолітніх, влаштування в державні дитячі установи, по захисту особистих і майнових прав, які потребують соціальної допомоги;
    • готує щорічний статистичний звіт (форма № 77-РВК);
    • співпрацює з структурними підрозділами райдержадміністрації: центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (щодо роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах), відділом у справах сім’ї та молоді, службою у справах дітей;
    • організовує роботу з громадськими інспекторами з охорони дитинства;
    • організовує відпочинок та  оздоровлення учнів в пришкільних таборах;
    • готує бюджетні пропозиції щодо фінансування до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району;
    • бере участь у проведенні атестації шкіл;
    • є куратором Капулівської, Кіровської, Шолохівської, Чкаловської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.
    • проводить роботу по удосконаленню матеріально-технічної бази по фізичному вихованню;
    • організовує проведення спортивних змагань, польових зборів та медичних оглядів допризовників;
    • готує інформації, інструкції, рекомендації щодо стану та поліпшення спортивно-масової роботи в школах району;
    •  працює з керівниками районних методичних об’єднань вчителів фізичної культури, основ здоров’я , захисту Вітчизни;
    • контролює стан спортивно-масової та оздоровчої роботи в дитячих дошкільних закладах;
    • дає експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів фізкультури, основ здоров’я та захисту Вітчизни відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

    делеговані обов’язки ( інспекторські)

    • бере участь у проведенні атестації шкіл;
    • готує пропозиції до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району;
    • готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень, рекомендації, інформації щодо стану та поліпшення спортивно-масової та оздоровчої роботи в закладах освіти;

Методист  з бібліотечних фондів та ІКТ

Тел.: (05662)5-15-10

  Мартіян Юлія Вікторівна
  1. надає методичну допомогу бібліотекарям у створенні, оновленні і ефективному використанні бібліотечних фондів;
  2. проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо;
  3. інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних та керівних працівників;
  4. організація роботи шкільних бібліотек, поповнення бібліотечних фондів та забезпечення учнів підручниками ;
  5. організовує і координує роботу по формуванню і поповненню бібліотечних фондів навчальною, довідковою, науковою, науково-популярною, методичною, художньою літературою і фахових періодичних видань закладів освіти району;
  6. контролює проведення атестації шкільних бібліотекарів;
  7. здійснює аналітично-прогнозуючу діяльність щодо забезпечення закладів освіти підручниками та навчальними програмами, координацію та контроль за роботою бібліотекарів з укомплектування їх бібліотечних фондів;
  8. вивчає та дає експертну оцінку стану та результативності  викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компоненту навчального плану з географії, біології, екології, економіки, хімії організацію навчально-виховного процесу та методичної роботи в закладах освіти;
  9. готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень, рекомендації щодо стану та поліпшення бібліотечної справи в школах району;
  10. сприяє впровадженню програм розвитку бібліотечної справи в загальноосвітніх закладах;
  11. організує огляди-конкурси, спрямовані на краще збереження навчальної книги;
  12. готує статистичну звітність з бібліотечних фондів;
  13. забезпечує оперативний контроль за збереженням навчально-методичних посібників, підручників;
  14.        оформлює передплату на періодичну літературу для навчальних закладів району та методичного кабінету відділу освіти;
  15. оформляє матеріали для сайту відділу освіти;
  16. контролює питання впровадження ІКТ, проекту «КУРС: Школа»;
  17. відповідає за роботу районних методичних об’єднань вчителів інформатики; шкільних бібліотекарів, географії - економіки, біології - хімії, екології,
  18. відповідає за ведення протоколів нарад директорів і заступників директорів з НВР ;
  19. готує пропозиції до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району;
  20. відповідає за розміщення матеріалів на сайті відділу методичного кабінету, сторінках газети "Південна зоря", співпрацює з ЗМІ;

  делеговані обов’язки (інспекторська діяльність):

  • готує пропозиції до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району
  • бере участь у проведенні атестації шкіл;
  • готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень.
  • є куратором Борисівської, Південної, Олексіївської, Першотравенської, Червоногригорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

   

 

 

Методист з кадрових питань

Тел.: (05662)5-13-70

 

  Максимова Олена Миколаївна

  1. замовлення на курси підвищення кваліфікації керівників та педагогічних працівників при ДОІППО;
  2. робота щодо організації атестації педагогічних працівників району;
  3. науково-методичний супровід експериментального впровадження проекту « Електронна атестація;
  4. статистична звітність з кадрових питань і звітує перед відповідними установами ;
  5. підготовка та подання документів на резерв керівних кадрів;
  6. підготовка та подання нагородних матеріалів на педагогічних працівників нікопольського району по відділу освіти та вищих установ;
  7.  підготовка та подання документів на призначення директорів шкіл;
  8. координація та проведення моніторингових досліджень якості освіти у районі,
  9. організація та координація роботи навчальних закладів щодо участі педагогічних працівників у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року»,

  делеговані обов’язки (інспекторська діяльність):

   • аналіз стану освітнього та кваліфікаційного рівня педагогічних  працівників в навчально - виховних закладах  району;
   • вивчення потреби шкіл району та РБДТ в педагогічних кадрах;
   • проекти наказів, розпоряджень та інших документів відповідно до своїх повноважень;
   •  участь у проведенні державної атестації навчальних закладів району;
   • підготовка пропозицій до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району;
   • кураторство Червоногригорівської загальноосвітньої школи І ступеню,  Лошкарівської , Покровської загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.
   • Здійснює координацію методичної роботи у дошкільних навчальних закладах району;
   • працює з керівниками районних методичних об’єднань педагогічних працівників ДНЗ та вчителів початкової школи;
   • вивчає і узагальнює досвід, впроваджує в практику роботи досягнення науки і передового досвіду
   • координує та методичне супроводження експериментальної роботи в дошкільних навчальних закладах міста;
   • здійснює організацію та проведення конкурсів професійної майстерності серед працівників дошкільних виховних закладів
   • координує роботу щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;
   • надає необхідну методичну допомогу з питань наступності у навчанні та вихованні дітей між дошкільними та навчально-виховними закладами освіти;
   • інформує педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів про новітні ініціативи в галузі розробки та впровадження методик, технологій навчання і виховання, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів;

   додаткові обов’язки ( інспекторські)

    • організовує роботу і контролює виконання дошкільними закладами освіти нормативних документів; методичних та інструктивних матеріалів та надає практичну допомогу в усуненні виявлених недоліків;
    • складає статистичну звітність про стан та розвиток дошкільної освіти в районі і звітує перед департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та ДОІППО;
    • готує відповідну документацію на ліцензування та атестацію дошкільних закладів;
    • контролює ведення документації в дошкільних закладах;
    • сприяє навчально-методичному забезпеченню дитячих садків;
    • організовує і проводить науково-практичні конференції, виставки, огляди-конкурси з питань навчально-виховного процесу;
    • здійснює контроль за роботою дошкільних закладів з охорони життя і здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму, дотримання правил санітарії та гігієни;
    • контролює стан організації харчування дітей в дошкільних закладах.
    • контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм в дошкільних закладах;
    • контролює проведення атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;
    • здійснює планування комплектації ДНЗ;
    • готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень, рекомендації, інформації щодо стану та поліпшення навчально-виховної роботи в ДНЗ;
    • контролює організацію роботи з  дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади;
    • організовує і проводить науково-практичні конференції, виставки, огляди-конкурси з питань навчально-виховного процесу;
    • готує пропозиції до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району

Завідувач  психолого-медико- педагогічної консультації

 

Сидельникова Тетяна Іванівна

відповідає, координує, готує звітну документацію по роботі психолого-медико-   педагогічної консультації;
•        готує відповідні документи та відповідні накази по організації індивідуального навчання учнів за рішенням медико-педагогічної консультації;
•        координує роботу методичного об’єднання психологів та логопедів та надає методичну допомогу ;
•        відповідає за проведення обстеження дітей психолого-медико-   педагогічною консультацією;
•        забезпечує контроль за медико-педагогічним супроводом навчально-виховного процесу;
•        надає консультативно - методичну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей та підлітків;

 • здійснює просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім’ях;
 • організовує роботу щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактику алкоголізму, наркоманії, СНІДу і   злочинності серед неповнолітніх;
 • здійснює координацію методичних розробок, впровадження досягнень передового досвіду;
 • відповідає за організацію психологічного супроводу профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, алкоголізму серед учнівської молоді.
 • відповідає за психолого-педагогічну допомогу неблагонадійним сім’ям, попередження проявів бродяжництва та жебрацтва серед неповнолітніх;
 • контролює проходження медичних оглядів вихованців закладів освіти

делеговані обов’язки ( інспекторські)

 • готує звітність щодо організації інклюзивного навчання;
 • готує пропозиції до відповідних розділів Комплексної програми розвитку освіти Нікопольського району;
 • готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень;

Секретар методичного кабінету

Тел.: (05662)5-16-53

Живець Валентина Антонівна

  • організовує телефонні переговори, зустрічі начальника відділу освіти;
  • приймає і передає телефонограми, записує прийняті повідомлення і доводить їх до відома начальника відділу освіти;
  • здійснює роботу щодо підготовки нарад, які проводить начальник (збір необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце, повідомлення дня наради і їх реєстрацію);
  • передає і приймає інформацію щодо роботи відділу освіти;
  • друкує, за вказівкою начальника, різні документи і матеріали для методичного кабінету та господарчої групи;
  • веде діловодство, формує справи у відповідності з затвердженою номенклатурою, забезпечує їх збереження і у визначені строки здає в архів;
  • приймає кореспонденцію, в тому числі електронну пошту, що надходить на ім’я начальника, здійснює її систематизацію у відповідності з прийнятим у відділі порядком і передає після її розгляду керівникам закладів освіти за призначенням конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки ради,
  • слідкує за термінами виконання доручень начальника, взятих на контроль; відсилає кореспонденцію;
  • приймає особисті заяви працівників, документи на підпис начальнику відділу освіти;
  • організовує прийом відвідувачів, сприяє оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників;

 

Прибиральниця службових приміщень

Цинталова Антоніна Василівна
  • щоденно прибирає, утримує в належному санітарному стані приміщення відділу освіти та прилеглої території;
  • за потребою здійснює дрібний косметичний ремонт приміщень;
  • проводить  щотижневе генеральне прибирання всіх приміщень відділу освіти;
  • миє із застосуванням миючих засобів стіни, підлоги, віконні рами, скло і дверні блоки, чистить і дезінфікує санітарно-технічне устаткування;
  • дотримується норм техніки безпеки;
  • утеплює вікна та двері, готує приміщення до зимового періоду,
  • виконує всі інші вказівки безпосереднього керівника, що стосуються її роботи;
  • повідомляє безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків і вносити пропозиції по їх усуненню;
  • несе відповідальність за невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, за порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку у межах, визначених чинним законодавством України про працю.